Arkkitehtuuri

Arkkitehtisuunnittelun palvelumme kattavat kaikki rakennushankkeen vaiheet aina tarveselvityksestä rakennuksen käyttöönottoon ja sen jälkeisiin muutoksiin niin uudis- kuin korjausrakentamisen hankkeissa. Toimimme myös suunnittelemissamme kohteissa Maankäyttö- ja rakennuslain velvoittamassa pääsuunnittelijan vastuutehtävässä. Suunnittelutiimillämme on laaja kokemus erityyppisten rakennushankkeiden läpiviemisestä, yksittäisten toimitilojen saneerauksista laajoihin uudisrakennushankkeisiin.

Uudisrakentamisen osalta tyypillisiä projektejamme ovat mm. asuinkerrostalot, hoiva-alan rakennukset sekä erilaiset liikerakennukset. Korjausrakentamisessa suuri osa hankkeistamme sijoittuu aivan Helsingin ja muiden suurten kaupunkien ydinkeskustoihin. Näistä hankkeista toimistorakennukset edustavat valtaosaa. Lisäksi suunnittelemme mm. kauppakeskusten, showroomien ja ravintoloiden tilamuutoksia. Arkkitehtipalvelut toimii myös tilaajan edustajana vaativissa rakennushankkeissa teknisen neuvonantajan roolissa.

Palvelumme

Pääsuunnittelu

  • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset pääsuunnittelijan vastuutehtävät

Rakennussuunnittelu

  • Uudisrakentaminen
  • Korjausrakentaminen

Alueiden ja maankäytön suunnittelu

  • Hankesuunnittelu
  • Tontinkäyttösuunnitelmat
  • Kaavamuutokset

Asiantuntijapalvelut

  • Edunvalvonta ja neuvonanto
  • Rakennushistoriaselvitys

Kiinteistökehitys

  • Laajempien kokonaisuuksien kaupallinen ja toiminnallinen kehitys yhdessä muiden JLL:n yksiköiden kanssa